Hoppa till sidans innehåll

Kommentar 211209


Nu är vi igång………

Återstarten kan sägas ha skett med vårt uppskjutna årsmöte 2021 i oktober.

Alla våra nitton sällskap var representerade i Vara.
Årsmötesförhandlingarna, som inramades av finalerna i idrottsvetartävlingen,var odramatiska. Inget annat var att vänta efter nedstängningen under pandemin.

Inspirationsdag om framtiden

Fortsättning följde när WIS inbjöd till en ”Inspirationsdag” senare samma månad. Glädjande och imponerande många kom. 17 sällskap och mer än 60 deltagare.
Syftet med dagen var att kraftsamla för en inspirerande kreativ omstart.
Under en heldag fick deltagarna ta del av och låta sig inspireras av andras erfarenheter, diskutera och ge synpunkter.
Engagemanget var stort. Fokus för dagen låg på rekrytering, digitalisering,
samverkan och aktiviteter.

Rekrytera och behålla

Under pandemin har många ideella föreningar tappat medlemmar.
Även om WIS i stort sett behållit sitt medlemstal, så har uppenbart flera sällskap problem med att rekrytera till sin styrelse.
Vi talar gärna om att bredda och föryngra vår målgrupp. Inte mycket har hänt.
Medelåldern i vår medlemskår är hög.
Agerar vi som en pensionärsförening vid möten, resor och aktiviteter?

Vår tidning WI är vårt viktigaste rekryteringsverktyg. De som vi rekryterar den vägen skall vi värna om. De skapar PR och nya kontakter.
Men vi behöver även medlemmar som vill vara aktiva i sällskapen och som vill arbeta med vår huvuduppgift att ”bevara och dokumentera det idrottshistoriska arvet”.

Digitalisering

Sedan flera år pågår en övergång från analog (pappersbaserad) information till digital. Ett paradigmskifte – ett ”mönster” ersätts av ett annat, som kräver ett nytt tänk.

Nya frågeställningar och högre krav. Hos våra sällskap finns samlingar, som utgör en ovärderlig kulturskatt. Vi förvärvar, bevarar och dokumenterar. Nu öppnar sig genom digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen en möjlighet att tillgängliggöra detta källmaterial för fler.
I framtiden kommer information, handlingar o.a. till oss digitalt.
Det kräver nya metoder. Lagringsmedia har begränsad livslängd. Filformat ändras.
Att förvanska och ändra är relativt lätt. Här har vi en utmaning.
Har vi beredskapen? Hur möter vi framtiden?

Uppföljning och utvärdering

Inspirationsdagen kommer att följas upp. Nu gäller närmast att frågorna bearbetas ute i sällskapen. Så även Samarbete och Aktiviteter, som jag önskar återkomma till.

 Med tillönskan om En God Jul och Ett Gott Nytt ÅR!

Roland Gustafsson, ordf. WIS

Uppdaterad: 09 DEC 2021 20:16 Skribent: Janne Åberg
E-post: This is a mailto link

 

 
Tidigare nr av WI-tidningen

 Sedan 170503

Postadress:
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
Roland Gustafsson, Ekenäsvägen 11
546 72 Mölltorp

Kontakt:
Tel: 0706730614
E-post: This is a mailto link...

Se all info